Laksefiske i Røssåga

Røssåga er ei elv i Hemnes kommune i Nordland. Den har sitt utspring fra Røssvatnet og renner nordover gjennom til den munner ut i Sørfjorden, en arm av Ranfjorden ved tettstedet Bjerka. Fra øst kommer sideelvene Bleikvasselv, Bjuråga og Leirelva.

Elva Røssåga, som slynger seg gjennom bygda, er i dag en meget god lakse-elv. I «gamle dager», da engelske lorder fisket her, kunne man få laks på opptil 25 kg, og fremdeles i dag kan elva by på en og annen storfangst.

De fleste laksene som blir fanget ligger imidlertid på mellom 5 og 10 kg, mens ørreten vanligvis ligger på mellom 2 og 10 kg.

Elva egner seg ypperlig for stangfiske/fluefiske. Campingen disponerer eget fiskevall som er lett tilgjengelig og godt tilrettelagt med gapahuker og egen fluesone.

    !
    9
    N
    1
    2