• Somna Bygdetun
  Helgeland Reiseliv as

Helgeland Museum avd. Sømna

Helgeland Museum, adv. Sømna bygdetun, ligger vakkert til ved kirken på Vik og har 12 gamle og restaurerte bygninger.

Museet fokuserer på landbrukshistorie og matkultur, og har en stor samling med jordbruksutstyr og husgeråd.

I den ene av museets bygninger er det bygd opp en bakerovn og fra museumsbutikken selges ferske brødvarer. Ved museet er det også kafe, et godt møtested i Sømna.


8920 Sømna

Telefon: 46922991
E-post: somna@helgelandmuseum.no
Nettside: http://helgelandmuseum.no

  !
  9
  N
  1
  2