• Velfjord Bygdemuseum
  Helgeland Reiseliv as
 • Velfjord Bygdemuseum
  Helgeland Reiseliv as

Helgeland Museum avd. Velfjord Bygdemuseum

På Strøm ca 5 km fra Hommelstø i Velfjord er en samling bygninger, utstyr og redskaper fra bonde – og fiskerkulturen på 1700-1800 tallet. Bygdetunet er åpent i sommersesongen, og for grupper ellers i året. .

Museet har egen sørsamisk samling. Velfjord Bygdemuseum har åpent hele året med arrangementer, utstillinger, butikk og kafé i Hommelstø. Her flyttet museet inn vinteren 2015 og ligger idyllisk til ved fjorden i de gamle lokalene til Velfjord Samvirkelag.

Museet «Minne tun»" ble innviet allerede i 1953 og består av en samling bygninger og gjenstander fra Velfjord.
Skolene i Brønnøy tilbys Den kulturelle Skolesekkens opplegg om kystkultur. Årlig besøker flere skoleklasser museet og får kunnskap om historien i regionen gjennom opplevelser og aktiviteter på Velfjord bygdemuseum.

Gamle Samvirkelaget
8960 Velfjord

Hold til venstre etter at du har tatt av til Hommelstø fra riksveien. Følg veien cirka 400 meter og se etter et stort grå/hvitt hus ved fjorden. Gårdstunet Lillehegge finner du når du kjører cirka 4 km fra Hommelstø i retning Hegge/Brattås.

Telefon: 75110174
E-post: kaha@helgelandmuseum.no
Nettside: www.helgelandmuseum.no

   !
   9
   N
   1
   2