• Hemnes bygdetun

Helgeland Museum avd. Hemnes

Hemnes museum har museumsbygg på tre forskjellige steder i Hemnes kommune.

På Hemnesberget finner du Ranheimbrygga, kirkebua, Christiankiosken og Per Smedstua.
Bygdetunet på Bjerka er et gårdstun med historie fra 1550-tallet, hvor de eldste bygningene er fra ca 1750. Eldhuset på Jamtjord i Leirskardalen skal være et av Nord-Norges eldste trehus – her har det vært baking gjennom mange hundre år.
I dag bakes den tradisjonelle kamkaka i tre hektiske uker på sommeren. Her kan du kjøpe kaffe og kamkake og fornemme den hyggelige stemningen tradisjonsbakingen gir.

Hemnes bygdetun: Like ved E6, ved Bjerka. Eldhuset på Jamtjord: Leirskardalen, ca 7 km øst fra Korgen. Ranheimbrygga, kirkebua, Kristiankiosken og Per Smedstua: På Hemnesberget, vest fra E6 ved Finneidfjord.

Telefon: 75 19 70 62 / 414 71 503
E-post: hemnes@helgelandmuseum.no
Nettside: http://helgelandmuseum.no/avdelinger/hemnes

   !
   9
   N
   1
   2