• Helgeland Museum, avd Bindal
  Helgeland Museum Bindal
 • Bindal Bygdteun
  Helgeland Reiseliv as
 • Bindal Bygdteun
  Helgeland Reiseliv as
 • Helgeland Museum, avd Bindal
  Helgeland Museum Bindal
 • Helgeland Museum, avd Bindal
  Helgeland Museum Bindal
 • Bindal Bygdetun
  Helgeland Museum Bindal
 • Bindal Bygdetun
  Helgeland Museum Bindal
 • Bindal Bygdetun
  Helgeland Museum Bindal
 • Bindal Bygdetun
  Helgeland Museum Bindal

Bindal Bygdetun

Bindal bygdetun ligger på Vassås 2,5 km fra Terråk sentrum og er en av Helgeland Museum sine lokale avdelinger. Der en en autentisk husmannsplass med varierte sommerutstillinger.

Severdighet
Bindal museum åpnet i 2013 og forteller historien om skog og bruk av tre. Her kan du bli kjent med lokale båtbyggertradisjoner, treindustri og boreal regnskog. Museums butikken ligger i sentrum av Terråk i det nye museum.

Bindal Bygdetun -Husmannsplassen Solheim
Et av hovedhusene på bygdetunet blir også kalt Hilda-stua etter Hilda Busch som levde sitt liv alene på gården Solheim på Vassås. På Bindal bygdetun er det bygninger og innbo slik det var når Hilda døde i 1981.

Etter at Hilda Busch gikk bort bestemte arvingene at Bindal kommune skulle få gården med hus og innbo, mot at stedet skulle drives som et frilufts museum. Gården består i dag av våningshus, fjøs, skott og sommerfjøs, og utgjør i dag hovedvekten av anleggene i tilknytning Bindal Bygdetun. Bindal kommune er fortsatt eier av museumsanlegget, men driften av museumsvirksomheten er satt bort til Helgeland Museum.
2A, Sørfjordveien
7980 Terråk

Telefon: 91519849
E-post: bindal@helgelandmuseum.no
Nettside: http://www.helgelandmuseum.no

   !
   9
   N
   1
   2