• Simon Fossheim
 • Simon Fossheim
 • Simon Fossheim
 • Simon Fossheim
 • Simon Fossheim
 • Simon Fossheim
 • Simon Fossheim

Helgeland Museum avdeling Rana

Rana Museum består ev en kulturhistorisk avdeling og en naturhistorisk avdeling. Rana museum har ca. 200 000 kulturhistoriske foto, ca. 20 000+ gjenstander, 30 bygninger, og et historisk arkiv. Den naturhistoriske samlingen har ca. 21 000 registrerte objekter. Museet har to friluftsmuseer, Stenneset og Bredek, med i alt 33 historiske bygninger. Friluftsmuseene er museets arenaer for formidling av førindustriell historie – jordbruk, skogbruk, håndverk, båtbygging, bygningshistorie og sosialhistorie.

Rana Museum formidler historien om industrialiseringen og moderniseringen av Helgeland fra 1945 og til vår tid - i et nasjonalt perspektiv.

Temaet bygger på forståelsen av etterkrigstiden som en usedvanlig vekstperiode i norsk historie, der landet tok det avgjørende skrittet ut av fattigdom og inn i velferdssamfunnet. Utstillingene skal fortelle menneskenes historie - om forventninger og muligheter, men også om utfordringer i den nye hverdagen, der gamle verdier og holdninger ble omformet og tilpasset nye livsvilkår.

Rana museum jobber med nye, naturhistoriske utstillinger og formidling som forteller om mangfoldet i Helgelands og Nordlands natur, fra kyst til innland. Naturhistorisk museum skal være en veiviser til landskapet på Helgeland og i Nordland, Samtidig skal de peke på utfordringene i forvaltning av våre naturområder, miljø og klima.

Musset tilbyr enhver tid skiftende utstillingeri vårt galleri. her holder også Rana Kunstforening til.

Midtre gate 1
8624 Mo i Rana.

Telefon: 75 11 01 33
E-post: rana@helgelandmuseum.no
Nettside: http://helgelandmuseum.no/avdelinger/rana

  !
  9
  N
  1
  2