• Hjørntinden
  Hans Petter Sørensen

Topptur Jørntinden (1038 moh)

Grei topptur ved Røsvatnet. Gå fra Granli gård ved Røsvassbukta, rett opp lia sørvestover. Toppen ligger på 1038 moh. Den kan også nås fra Tustervasssiden av fjellet. Herfra må man regne omlag 4,5 timer til toppen.

Severdigheter: Flott utsikt i alle retninger, spesielt sørover Røsvatnet.

Kartblad: Statens kartverk, kartblad 1926 I og Turkart for Hemnes

Startpunkt: Ved Granli gård, Røsvassbukta

Parkering: Ved vegen

Omfang av tur: ca 4 km, sterk stigning

Type terreng: Fastmark, bjørkeskog og snaufjell

Guiding: Kontakt Naturlige Helgeland 

  !
  9
  N
  1
  2