• Kjærringtinden
  Lars Berge

Topptur Kjærringtinden (1395 moh)

Dette er topptur i gromklassen lengst sør i Hemnes kommune. Start ved fylkesveg til Hattfjelldal, P-plass ved Skarpvika. Gå vestover skrått opp og følg en bekk bratt opp fjellhenget, forbi høyde 665 og videre opptil et tjern ved 1097 moh. Deretter opp til fjellkammen og følg denne sørover til Kjerringtinden (1395 moh). Her får du praktfull utsikt i alle retninger. Herfra ses store deler av Indre Helgeland

Parkering: Ved P-plass

Startpunkt: Ved fylkesvegen Hemnes-Hattfjelldal, Skarpvika ca 2 km fra brua over Straumen.

Omfang av tur: ca 6 km, mye stigning. Beregn en dag på denne turen.

Type terreng: Stortsett snaufjell

Anbefalte avstikkere: Du er på toppen!

Annet: Toppen kan også nås med start lenger sør, på siden mot Hattfjelldal. 

Kartblad:Statens kartverk, kartblad 1926 I og Turkart for Hemnes

Guiding: Naturlige Helgeland

Kjærringtinden

  !
  9
  N
  1
  2